Features

2016-10-29

Maraming-maraming  salamat po sa inyong pakikinig.

Batid namin na kayo’y aming napangiti, napakunot ang noo, napatango, napa-iling, napabuntong-hininga at napa-ayon.

Kayo po, na nakikinig, ang nagbibigay sigla sa araw-araw naming pagsasahimpapawid.  Ang inyong kalagayan, karaingan, kasiyahan at pangarap ay pilit naming inuunawa, dinadama at isinasatinig.

Salamat, salamat sa mga sponsors, sa pakikiisa sa tungkuling makapaghatid ng mga kaganapan, pagsusuri at panawagan