Tindahan ni Tikoy (Ika-9 na Kabanata)

See video

Pebrero 4, 2014

"RICE SMUGGLING"