Tindahan ni Tikoy (Ika-8 na Kabanata)

See video

"KURYENTE"