Tindahan ni Tikoy (Ika-15 Kabanata)

See video

"Ang Pagtatapos"