Tindahan ni Tikoy (Ika-13 Kabanata)

See video

Marso 4, 2014

"PDAF Scam"