Tindahan ni Tikoy (Ika-12Kabanata)

See video

Pebrero 25, 2014

"SSS"