Tindahan ni Tikoy (Ika-11Kabanata)

See video

Pagtataas ng presyo ng  mga bilihin