Tindahan ni Tikoy (Ika-10 Kabanata)

See video

Pebrero 11, 2014

"LENDING"