Panukat ng gubyerno kung umaangat o hindi ang isang bansa

See video