Pangangailanagan ng gulayan ng LMB sa Bacayao, share-share ang mga kasapi

See video