Mga pagkain sa Chinese New Year, Magna Carta of Public School Teacher at ang pinagpalang anak

See video