Mga kaugaliang Pilipino na ginamit para limutin ang mga kasamaang nagawa ng mga Marcos

See video