Ilang Barangay Official sumusuporta at di sumusuporta sa pag-oorganize ng LMB

See video