Hindi itatago ang kahirapan, Ok pero dapat..

See video