Pahayag ni DSWD Usec Hope Hervilla sa Kampuhang Bayan (Mahalagang Mapakinggan)

See video