12 taon na sa pagsasahimpapawid ang Radyo Natin Guimba

Maraming-maraming  salamat po sa inyong pakikinig.

Batid namin na kayo’y aming napangiti, napakunot ang noo, napatango, napa-iling, napabuntong-hininga at napa-ayon.

Kayo po, na nakikinig, ang nagbibigay sigla sa araw-araw naming pagsasahimpapawid.  Ang inyong kalagayan, karaingan, kasiyahan at pangarap ay pilit naming inuunawa, dinadama at isinasatinig.

Salamat, salamat sa mga sponsors, sa pakikiisa sa tungkuling makapaghatid ng mga kaganapan, pagsusuri at panawagan

Salamat sa mga supporters, sa inyo po ang pagpupugay sa bawat damayang inaabangan ng ating mga kababayan.

Salamat din sa mga kritiko, ang inyong mga puna ay batid naming nasa balangkas ng pagpapahusay ng ating radyo.    

Salamat din po sa mga trolls, dahil sa inyo nakukumpirma  namin ang talas ng mga  mensaheng aming nai-hahatid.

Labindalawang taon na po ang Radyo Natin dito sa Guimba, nagsimula sa panahon ni Gloria, naka-iral sa panahon ni PNOY.

At ngayon sa panahon ni Digong, asahan po ninyo ang aming pag-tindig sa mga usaping pambayan kaysa magpa-ipit sa gitna;

Ang paglilitaw ng katotohanan at hindi pagta-tabing;

Ang pagsusulong, hindi pagbabansot;

Ang pag-resolba kaysa pag-aampat, ang pagmumulat kaysa paglilibang.

Sa Radyo Natin Guimba, ang mga nakikinig, lumalaya, ang ayaw makinig.. ayaw sa pagbabago.

Happy 12th Anniversary sa ating lahat