Mga nabigyan ng 2016 Gamit Eskwela Alay sa mga Bata

Nabigyan ang 1,296 na mga estubdyante mula sa 10 pampublikong paaaralang elementarya sa bayan ng Guimba

 

Elem. School

Daycare

Kinder

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

Grade 7

Total

Naglabrahan

 

18

26

24

22

22

25

17

 

154

Yuson

 

12

20

20

18

19

15

20

 

124

Escaño

 

8

6

6

6

8

 

 

 

34

Bagong Barrio

 

17

15

18

28

20

23

21

 

142

Bertese, Lennec

 

10

22

17

36

17

19

22

 

143

Subol

 

16

42

35

25

31

33

30

 

212

Cavite

 

19

31

26

30

41

36

26

 

209

San Marcelino

 

10

10

11

14

18

15

10

 

88

Macatcatuit

 

 

 

 

 

 

 

 

90

90

Calem

19

13

13

16

10

10

4

15

 

100

 

19

123

185

173

189

186

170

161

90

1,296

 

Mga binigay sa bawat estudyante sa:

Daycare:   2 pad paper, 1 lapis, 1 crayon, 1 sharpener, 1 plastic envelope

Kinder:  2 pad paper, 1 lapis, 1 crayon, 1 sharpener, 1 plastic envelope

Grade 1:  2 pad paper, 1 lapis, 1 crayon, 1 sharpener, 1 plastic envelope, 2 notebook

Grade 2: 2 pad paper, 1 lapis, 1 crayon, 1 sharpener, 1 plastic envelope, 2 notebook

Grade 3: 2 pad paper, 1 ballpen, 1 plastic envelope, 2 notebook

Grade 4: 2 pad paper, 1 ballpen, 1 plastic envelope, 2 notebook

Grade 5: 2 long pad paper, 1 ballpen, 1 plastic envelope, 1 notebook

Grade 6: 2 long pad paper, 1 ballpen, 1 plastic envelope, 1 notebook

Grade 7: 3 long pad paper, 1 ballpen

 

Nagbigay din sa bawat school ng ilang school bag, sapatos, slippers, damit, sketch pad, used school uniforms, t-shirt, socks